Lekarz neurolog.

Pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą leczenia toksyną botulinową w neurologii
na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów dietetyki i ratownictwa medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych, neurologii, a także rozpoznawania i leczenia stanów zagrożenia życia.

  • Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej, obecnie na piątym roku specjalizacji w zakresie neurologii. W latach 2010-2014 pracowała na Oddziale Neurologicznym w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
  • Obecnie, w ramach poszerzania wiedzy i kwalifikacji, kontynuuje pracę na Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
  • Specjalizuje się w szerokim zakresie w terapii bólów głowy, bólów kręgosłupa, tężyczki.
  • Leczy choroby neurologiczne za pomocą toksyny botulinowej, w tym bóle głowy oraz kurcz powiek, w czym odnosi sukcesy kliniczne.
  • Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. „ Leczenie spastyczności w neurologii”, „Leczenie za pomocą toksyny botulinowej”, „Zastosowanie toksyny botulinowej w przewlekłych bólach głowy”, „Toksyna botulinowa w migrenie przewlekłej”.
  • Autorka publikacji naukowych o tematyce związanej z bólami głowy, tężyczką, rolą diety w otępieniu.
  • Odbyła staż zagraniczny w dziedzinie leczenia bólów głowy w Mayo Clinic w USA.
  • Klinika leczenia bólu