Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Również na tej Uczelni w roku 2000 obroniła pracę doktorską.
W roku 2015 ukończyła studia podyplomowe „Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej” na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskując tytuł doradcy żywieniowego.

  • Jest członkiem:
  • Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki
  • Polskiego Towarzystwa Psychoonkologii
  • Stowarzyszenia Niebieski Motyl na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika
  • Ukończyła szkolenie Racjonalna Terapia Zachowań wg Maxie Maultsby’ego
  • Uczestniczy w sesjach terapeutyczno-szkoleniowych Simontonowskiego Instytutu Zdrowia