Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

  • Certyfikowany specjalista zabiegów medycznych i kosmetycznych ICOONE – jedynego na świecie urządzenia działającego w technologi zmechanizowanych głowic masujących tworzących Multi Mikropęcherzykową Stymulację (M.M.A.S) w obrębie tkanki łącznej.
  • posiada uprawnienia do wykonywania testów w kierunku nietolerancji pokarmowej typu III IgG zależnej – Food Detective
  • ukończyła kurs z zakresu „Pierwotnych i wtórnych obrzęków chłonnych”